Trwa ładowanie strony

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej .

 

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej .
 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

 

Program ma zapewniać:
czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Realizatorem Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 202  jest Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.
 Przewidywana liczba uczestników Programu to 15 osób.
 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie : www.opsjedrzejow.pl ,
kontaktując się z pracownikami OPSMiG: bezpośrednio w siedzibie Ośrodka, 
telefonicznie:   41 386 18 28 ( wew. 32) lub emailowo: ops@opsjedrzejow.pl